logo

Kiêu Hùng
Tam quốc

ĐẶC QUYỀN VIP - KIÊU HÙNG PHẢI KHÁC BIỆT

2022-06-07 12:30:00

ĐẶC QUYỀN VIP - KIÊU HÙNG PHẢI KHÁC BIỆT

-------------------------------
[✔️] Link Tải Game: https://khtq.onelink.me/1n4V/ad5prrny
[✔️] Hotline: 1900088885
[✔️] Nạp +30% Gạo: https://nap.zoneplay.vn/ 
[✔️] Link Group: fb.com/groups/kieuhungtamquocgzone
-------------------------------

Hệ Thống VIP là một trong những tính năng độc đáo trong Kiêu Hùng Tam Quốc , giúp các Chúa Công khẳng định vị thế của mình và nhanh chóng gia tăng sức mạnh cho đại binh đoàn của mình . Các Chúa Công sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi mà nhiều người khác không có.  

Tỷ Lệ Nạp: 10.000 VNĐ = 10.000 Gạo, 12.500 Gạo = 35 KNB

Các gói đặc quyền có thể mua theo từng cấp Vip:

Các gói ưu đãi có thể nhận theo từng cấp Vip:

                                                   

-------------------------------

Đừng quên những sự kiện nhận VipCode nhé:

Event like fanpage biếu quà khủng: fb.com/kieuhungtamquocgzone/photos/118443820827244
Event vào Group húp quà to: fb.com/kieuhungtamquocgzone/photos/114959047842388
Event Hiệu Triệu Quần Hùng: fb.com/kieuhungtamquocgzone/photos/119308100740816
Event Loan tin ra mắt: fb.com/kieuhungtamquocgzone/photos/123781816960111
-------------------------------

KIÊU HÙNG TAM QUỐC - TAM QUỐC PHẢI CHƠI NHƯ THẾ

 Hành trình xây dựng giang sơn
#TamQuoc #SLG #ChienThuat #KHTQ #KieuHung #gamemobile